Yönetmelik ve Yönergeler

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları (Dr. Öğr. Üyesi süre uzatmalarında kullanılacak esaslar)

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları (31 Aralık 2023 tarihinden itibaren uygulanacak esaslar)

> 

> 

> Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  (3.10.2019)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı istihdamı usul ve esaslar (Ocak 2020)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı ile İlgili Usül ve Esaslar - Ek (YENİ) (4.8.2020)

Norm Kadro Yönetmeliği -Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Personel Kanunu

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği (12.06.2018)

Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile İlgili Duyuru(24.10.2023)

Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1.7.2017)