Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu Üyelerimiz

Prof. Dr. Fatih Usluer (Dekan Vekili)

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Umut (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Dr. Öğretim Üyesi Enes Seyfullah Kotil (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Prof.Dr. Aslı Tekinay  (Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkan Vekili)

Prof.Dr. Balkız Öztürk (Dilbilim Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Osman Teoman Turgut (Fizik Bölüm Başkan Vekili)

Prof.Dr. Olcay Coşkun (Matematik Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Biray Kolluoğlu (Sosyoloji Bölüm Başkan Vekili)

Prof.Dr. Arzu Öztürkmen (Tarih Bölüm Başkan Vekili)

Prof.Dr. Nesrin Özören (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkan Vekili)

Prof. Dr. Berna Kılınç (Felsefe Bölüm Başkan Vekili)

Prof.Dr. Ayşe Neren Ökte (Kimya Bölüm Başkanı Vekili)

Prof.Dr. Fatma Büyükkarcı Yılmaz (Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Vekili)

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Çevirilim Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Güneş Ünal (Psikoloji Bölüm Başkan Vekili)

Prof.Dr. Arzu Çelik Fuss (Profesör Temsilcisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Prof.Dr. Erhan Gülmez (Profesör Temsilcisi, Fizik Bölümü)

Prof.Dr. Burak Gürel (Profesör Temsilcisi, Matematik Bölümü)

Doç.Dr. Zeynep Uysal (Doçent Temsilcisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç. Dr. Elif Ünlü  (Doçent Temsilcisi, Tarih Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Atlamaz (Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi, Dilbilimi Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Taşkın (Koordinatör, Davetli)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kayışçı Akkoyun (Koordinatör, Davetli)