Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Prof. Dr. Fatih Usluer (Dekan Vekili)

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Umut (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Dr. Öğretim Üyesi Enes Seyfullah Kotil (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Prof.Dr. Mehmet Şahin (Çeviribilimi)

Prof.Dr. Ahmet Feyzioğlu (Matematik)

Prof.Dr. Nefise Nevra Necipoğlu (Tarih Bölümü)

Doç.Dr. İbrahim Yaman (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Doç. Dr. Şevki Koray Durak (Tarih Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Erensü (Sosyoloji Bölümü)