Eğitim, FEF ve İİBF Dekanlıklarına Atamalar Yapıldı

08/03/2022

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Eğitim, Fen Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine dekan atamaları yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla üç fakülteye dekan ataması gerçekleşti. Buna göre Prof. Dr. İrfan Erdoğan Eğitim Fakültesi'nin yeni dekanı olurken, Fen Edebiyat Fakültesi'nde aynı göreve Prof. Dr. İsmail Boz ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ise Prof. Dr. Murat Önder getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan üç fakültenin dekanı, haklarında görevleri ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları sonucu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla görevlerinden alınmış, bu kararın ardından 1.2.2022 tarihi itibarıyla Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi dekanlıkları için Rektör ve Rektör Yardımcıları yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından vekaleten görevlendirilmişti.

Bunun üzerine görevden alınan dekanların yerine farklı üniversitelerde çalışan Boğaziçi Üniversitesi'ne en uygun, alanlarında akademik vasıfları yüksek ve liyakatli akademisyenlerin üç fakülteye dekan olarak atanmak üzere YÖK önerilmesi yoluna gidildi. YÖK de uygun gördüğü atamaları gerçekleştirdi.

Yeni dekanların kısa özgeçmişleri şöyle:

Eğitim Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Lisans: Gazi Üniv, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, 1985

Y. Lisans: Columbia Univ., Teachers College, Eğitim Ekonomisi, 1989

Doktora: Columbia Univ. Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü, Uluslararası Eğitim ve Kalkınma, 1992

Doç: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1998

Prof: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimi-Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2006

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. İsmail Boz

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 1987

Y. Lisans: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Dr) (İngilizce), 2011

Doktora: Imperial College, London, 1993

Doç: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 1998

Prof: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 2004

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Murat Önder

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 1993.

Y Lisans: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 1997

Doktora: Florida State University, Askew School of Public Administration and Policy, 2006

Doç: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2012-2017

Prof: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2017