Dr. Öğr. Üyesi Gaye Soley’e 2020 TÜBİTAK Teşvik Ödülü